Forslag til ture i ind og udland - Kommende projekter - Gennemførte projekter - og lidt erfaringer
Ærø Jyderupstien Jotunheimen Kullen
Lyø og Avernakø Trampestien Bergen Hven
Øhavsstien Præstø og Feddet Rondane Søderåsen
Svanninge Bakker Bornholm Hardangervidda  
Samsø Møn   Kandersteg
Anholt Sjællandsleden Kong Sverre  
Læsø Farumsø og Furesø    
  Fjordstien    
  Klosterruten    
       
   
Forslag til ture og ture der er under planlægning
Her har du mulighed for at blive inspireret til ture i ind og udland.
Og mine tanker om både turlederens og deltagernes medansvar for at turene gennemføres hensigtsmæssigt for alle.
   
Du må væbne dig med tålmodighed med hensyn til oplysningerne i de forskellige ture. Dette afsnit er under udvikling og vil blive opdateret efterhånden som jeg har mulighed for at få fat i køreplaner (der findes jo sommer og vinter køreplaner), kort og beskrivelser..!!
   
Forslag til planlægning af en tur Du kan hente et skema her..!!
   
Til brug for planlægning kan jeg anbefale bøgerne Øhavsstien og "Overnatning i det fri" se under Kort & Kompas  
   
Ø-Pas er en oversigt over 35 øer, og du har mulighed for at registrere dine besøg på færgerne Findes også på færgerne, - ligner et rigtigt pas
   
Jeg håber du her må finde inspiration, til at komme ud i den pragtfulde natur og få mange gode oplevelser sammen med andre.
   
Deltagernes forventninger til turlederen / turarrangøren  
Giver information om udstyr og krav til udstyr som kræves / forventes at deltagerne medbringer.
Turen gennemføres på en tryg og forsvarlig måde, for at alle får en positiv oplevelse under turen.
Turlederen kan om nødvendig ændre turen, hvis f.eks. vejret, de lokale forhold ændre sig undervejs.
Deltagerne kan ikke gøre turleder / turarrangøren ansvarlig for økonomisk- eller personskade.
 
   
Turlederens / turarrangørens forventninger til deltagerne 50/10 = on the road / pause
Turlederen kan afvise personer før turen, ved start og under turen ved specielle omstændigheder.
Deltagerne må give besked ved forfald / afbud i god tid.
Tilmeldingsgebyr / rejsereservation tilbagebetales normalt ikke.
Deltagerne bidrager til fællesskabet under turen og er medansvarlig for at turen gennemføres forsvarlig.
Deltagerne medbringer evt. sikkerhedsudstyr og altid førstehjælpsudstyr til eget brug.
Det forventes at deltagere medbringer eget kort og kompas og følger med på ruten undervejs.
Deltagerne skal sige fra hvis de ønsker at afbryde turen eller vil går en anden rute.
Deltagerne deltager på eget ansvar.
OG.... det er vigtigt at alle husker..!!!
at kommunikation er vigtigt for både planlægning, tilbagemelding, afstemning af forventninger
og lysten til at arrangere ture.