Forslag til ture i ind og udland - Kommende projekter - Gennemførte projekter - og lidt erfaringer
Ærø Jyderupstien Jotunheimen Kullen
Lyø og Avernakø Trampestien Bergen Hven
Øhavsstien Præstø og Feddet Rondane Søderåsen
Svanninge Bakker Bornholm Hardangervidda  
Samsø Møn   Kandersteg
Anholt Sjællandsleden Kong Sverre  
Læsø Farumsø og Furesø    
  Fjordstien    
  Klosterruten    
       
   
Jyderupstien en del af Sjællandsleden  
   
Jyderupstien og langs Tystrup Bavelse søen, en del af Sjællansleden..!!  
Jyderup stien går gennem mange forskellige landskaber, på denne etape passeres bla overdrev, vådområder, skov og dyrket land. Der er derfor god mulighed for at opleve naturen på tæt hånd.

Vedsø Vang – Kongskilde / Længde 14 km - ruten er skiltet (5)
På etapen fra Vedsø Vang til Kongskilde går stien gennem flere forskellige skovtyper, fra mørke nåleskove til lysere bøgeskove med rig flora om foråret. Ind i mellem ses rester fra fortidens brug af landskabet og skovene, i Tophøj Skov ses bla. store stenbunker ryddet fra jernalderbondens marker.

Kongskilde – Gunderslevholm / Længde 17 km - ruten er skiltet (6)
Følger Tystrup-Bavelse Søerne, ruten går gennem et landskab, der er blevet kaldt Sjællands smukkeste istidslandskab. Her findes mange udsigtspunkter. En stor del af søbredden er fugleområder med både standfugle og trækfugle, bl.a. yngler her havørn. Ved Gunderslevholm opleves et storladent herregårdslandskab som ender ved Skelby Bro.

Tog: Fredag fra KBH, med stop på Roskilde og Ringsted med ankomst til Slagelse

Bus: Fra Slagelse til Krøjerupvej.

Bus: Søndag fra Gunderslevholm til Glumsø

Tog: Fra Glumsø med stop i Roskilde, ankomst til KBH
Personlig udstyr: Telt, kogegrej, proviant

Forplejning: Egen forplejning

Shelter: Hvis der er plads

Vand og toilet:
Skulle være muligt
   
   
Fredag: Fra busstopstedet ved Krøjerupvej følger vi stien ind i skoven til teltpladsen i Overdrevskoven.

Lørdag:
Fortsætter vi gennem skovene helt frem til Kongskilde

Søndag:
Går vi langs Tystrup Sø og følger Susåen frem til Skelby hvor vi tager bussen til Glumsø.

Medbring: Egen forplejning, telt

Se området på http://sjaellandsleden.dk/

Kontroller tider og tog-nr.: http://www.rejseplanen.dk/

Tips & Trix til fjeldvandring: http://www.HvorforDet.dk/
 
   
Beskrivelse af seværdigheder på ruten  
Vedsø Vang – Kongskilde / Længde 14 km - ruten er skiltet (5)
På etapen fra Vedsø Vang til Kongskilde går stien gennem flere forskellige skovtyper, fra mørke nåleskove til lysere bøgeskove med rig flora om foråret. Ind i mellem ses rester fra fortidens brug af landskabet og skovene, i Tophøj Skov ses bla. store stenbunker ryddet fra jernalderbondens marker.

Undervejs på strækningen passeres mange stendiger. De blev opført for at holde kreaturer ude af skoven, da skovene blev beskyttet af Fredskovforordningen i 1805. I dag er stendigerne fredet og fungerer som levested for mange dyr og planter.

Kindertofte Kirke
Kindertofte Kirke er opført af Sorø Kloster som romansk teglstenskirke muligvis i forbindelse med en hellig kilde. Kirken ligger meget flot i det åbne land, og dens omgivelser er fredet af samme grund.

Kongskilde friluftsgård

Kongsgaarden som er en firlænget gård fra 1818-1868 er beliggende i et meget naturskønt område ned til Susåen i Vester Broby syd for Sorø. Kongsgaarden har fra gammel tid været den største gård i byen.

Stranden ved Kongskilde

Stranden i den vestlige enden af Tystrup Sø hører under Kongskilde Friluftsgård. Det er et godt 100 meter langt rekreativt areal med sandstrand flere borde-bænke sæt og grillpladser.

Kongskilde – Gunderslevholm / Længde 17 km - ruten er skiltet (6)
Følger Tystrup-Bavelse Søerne, ruten går gennem et landskab, der er blevet kaldt Sjællands smukkeste istidslandskab. Her findes mange udsigtspunkter. En stor del af søbredden er fugleområder med både standfugle og trækfugle, bl.a. yngler her havørn. Ved Gunderslevholm opleves et storladent herregårdslandskab som ender ved Skelby Bro.

Istidslandskab ved Tystrup Søerne. Istidsbakkernes dramatiske landskabsform ses tydeligt fra Tystrupvej, hvor de små parkerings- og rastepladser udgør gode udsigtspunkter. Her ses de store linier i landskabet med de høje bakker, der skråner stejlt ned til søen og fornemme, at den stejle skråning fortsætter under vandet.

Hørhave Næs og Vinstrup Hovedgaard.
Fra Hørhaven skyder Hørhave Næs sig ud i Tystrup Sø. På næsset lå den befæstede borg Vinstrup Hovedgaard. Vinstrup Hovedgaard sammen med Antvorskov Hovedgaard ejede det meste af jorden i hele området.

Hørhaven og Bavnen.
I forbindelse med fredningen af Tystrup-Bavelse Naturpark i 1964 købte staten 2 gårde i Hørhaven øst for Vinstrup. Der er offentlig adgang til det bakkede terræn ned mod søen. Her er et godt sted at studere fugleliv - bl.a. er det muligt at se havørn.

Dyrehaven
Castrup Dyrehave blev oprettet i 1866. Det er kun tilladt at færdes roligt på skovvejene nord for dyrehegnet af hensyn til kronvildt, sikavildt og dåvildt. Fra Røde Hus i Dyrehavens vestlige ende er der adgang til skoven og ned til søbredden. Her ses ofte store flokke af gråænder, taffelænder og troldænder.

Vikingeagre ved Borup Riis.
Mellem Hulebækken og Pilebækken og afgrænset af landevejen og søen ligger agersystemer fra den forsvundne middelalderlandsby Borup Riis. Agersystemerne blev fundet af smeden og skovarbejderen Svend Dyhre Rasmussen, da han opdagede lange rækker af sten.

Gunderslevholm.
Herregården Gunderslevholm ligger lige ned til Susåen. Den kan føre sin historie tilbage til 1333. En befæstet borg tæt ved åens udløb i Bavelse Sø blev i 1345 erobret af Valdemar Atterdags tropper.

Holløse.
Holløse er en af det gamle Fuglebjerg Kommunes bevaringsværdige landsbyer. Landsbyen er et godt eksempel på den agrare landsby, og feudalismens vingesus mærkes stadig i landsbyen, hvor mange huse stadig tilhører godset Gunderslevholm.